Informacje dot. BHP

Poniższa strona zawiera ważne informacje o procedurach i zasadach bezpieczeństwa obowiązujacych na terenie firmy Stalobrex sp. z o.o.

Prosimy o zapoznanie się z nią wszystkie firmy których pracownicy pracują na terenie naszej firmy.

Parkowanie: Na parkingu firmowym obowiązuje parkowanie samochodów tyłem.

Uwaga:
Podczas wjazdu na teren firmy Stalobrex Sp. z o.o. należy pobrać z portierni kask oraz okulary ochronne – wejście na teren hali produkcyjnej tylko i wyłącznie w wyżej wymienionych ochronach indywidualnych. Brak stosowania się do przepisów obowiązujących w Stalobrex Sp. z o.o. skutkować będzie zerwaniem współpracy.

Zalecenia o charakterze ogólnym.

Zabrania się wstępu na teren hali bez pracownika Stalobrex.

Całkowity zakaz palenia na terenie zakładu z wyjątkiem miejsc wyznaczonych.

Zakaz używania telefonów komórkowych w pobliżu miejsc składowania acetylenu, propanu i innych gazów techn.

Zakaz przebywania pod ciężarem.

Bezwzględnie należy stosować ochrone głowy.

Nakaz stosowania ochronny oczu.

Nakaz stosowania ochrony stóp.

Wykonując czynności transportu bliskiego należy używać rękawic ochronnych.

Ograniczenie prędkości do 5 km/h na terenie całego zakładu.

Nakaz stosowania się do znaków BHP umieszczonych w Stalobrex Sp. z o.o.

W czasie załadunku należy uważać na wiszące ciężary.

W razie wypadku zgłosić zdarzenie kierownikowi oraz wezwać odpowiednie służby. (pogotowie, straż pożarną)

Zalecenia dotyczące załadunku lub rozładunku:

 • Towary przywożone w dostawie powinny być poprawnie opakowane i podparte tak, aby można je było bezpiecznie rozładować.
 • Wykonując czynności transportu bliskiego należy obowiązkowo używać rękawic ochronnych. Czynności przygotowujące pojazd do załadunku i rozładunku (otwarcie drzwi, zdjęcie plandeki i elementów stelażu) należą do obowiązków kierowcy.
 • Ciężarówki przed załadunkiem i rozładunkiem powinny oczekiwać z wygaszonym silnikiem na przewidzianych w tym celu miejscach.
 • Zabrania się używania przez przewoźnika sprzętu należącego do Stalobrex Sp. z o.o. w tym sprzętu transportu bliskiego (suwnice, wózki widłowe).
 • Osoby które przyjechały z materiałami lub po wyroby proszone są o zgłoszenie się wraz z dokumentami do biura ( poza godzinami 8 00 – 16 00do brygadzisty).

Zarządzenie prezesa Zarządu nr 01/07/2008 Stalobrex Sp. z o.o. z dn. 23/07/2008r W sprawie zawierania w zapytaniach ofertowych i zamówieniach, na roboty wykonywane w siedzibie firmy, warunków BHP oraz obowiązku przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP i zawierania porozumienia o współpracy przed realizacja w/w zamówień.

Podstawą dopuszczenia do prac na terenie Przedsiębiorstwa STALOBREX Sp. z o.o. zewnętrznej firmy jest:

 • Posiadanie przez pracowników:
  • obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,
  • środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
  • stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac np.: przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy suwnic, przeglądy instalacji gazów technicznych, przeglądy szaf elektrycznych, obsługa transformatorów, usuwanie awarii i usterek, roboty budowlane/rozbiórkowe, działalność transportowa, stosowne zezwolenie/uprawnienia.
  • przeszkolenia w zakresie BHP /instruktaż ogólny i stanowiskowy/.
 • Zapoznanie pracowników z:
  • instrukcjami BHP i ppoż. obowiązującymi w STALOBREX Sp. z o.o.
  • zakresem występujących zagrożeń wypadkowych.
 • Bezwzględne stosowanie się do wszystkich znaków BHP umieszczonych na terenie STALOBREX Sp. z o.o.

Każda firma składająca Stalobrex ofertę i następnie przystępującą do realizacji zamówienia zobowiązuje się do spełniania w/w warunków.