Jakość

Stalobrex posiada certyfikowany system jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

ISO/TS 22163 : 2007

ISO 9001:2015

ISO 14 001: 2015
ISO 45 001:2018

Wymagania stawiane przez klientów, dotyczące jakości wytwarzanych konstrukcji spawanych, zobligowały STALOBREX Sp z o.o. do zorganizowania przebiegu procesów spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2:2007.
Potwierdzeniem spełnienia wysokich standardów prowadzenia produkcji spawalniczej jest uzyskany w dniu 15.10.2009 roku, Certyfikat Zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie, nadany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Ciągły proces doskonalenia jakości wytwarzania konstrukcji umożliwił nam podjęcie produkcji elementów pojazdów szynowych.
Gwarancją naszych możliwości wytwórczych oraz zapewnienia jakości tego typu konstrukcjom, jest nadany przez GSI SLV Duisburg Certyfikat na zgodność spawania pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych wg EN 15085-2.