Bezpieczeństwo

Dla firmy Stalobrex priorytetem jest bezpieczeństwo wszystkich pracowników, a podstawowym celem jest zero wypadków przy pracy.

Aby ten cel osiągnąć Zarząd oraz cała Kadra Kierownicza angażuje się w proces tworzenia zdrowszego i bezpieczniejszego otoczenia pracy dla wszystkich naszych pracowników. Nieustannie podnosimy standardy bezpieczeństwa przez wprowadzanie nowoczesnych i bezpiecznych procesów produkcyjnych, wyposażanie pracowników w odpowiednie ochrony indywidualne oraz ciągłe szkolenia pracowników na temat bezpiecznych metod pracy.

Organizujemy dla Naszej Załogi krótkie spotkania z zakresu bezpieczeństwa gdzie omawiane są wypadki i zdarzenia, które miały miejsce w innych zakładach ArcelorMittal oraz kwestie związane z bezpieczeństwem w naszej firmie. Od 2007 roku grupa ArcelorMittal organizuje dla swoich wszystkich pracowników ogólnoświatowy Dzień Bezpieczeństwa i Higieny.  W tym dniach organizujemy projekcje filmów o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy, quizy z nagrodami dla pracowników,  a także próbne alarmy, ewakuacje oraz pokazy z udzielania pierwszej pomocy

Fakt, że poświęcamy tak wiele czasu i wysiłku, aby podnieść świadomość potrzeby poprawy wyników BHP odzwierciedla zaangażowanie naszej firmy w kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.