Dział jakości

Podstawą działania w zakresie kontroli jakości jest prewencja mająca na celu eliminację zagrożeń wystąpienia reklamacji. Wszyscy pracownicy przechodzą regularne szkolenia, aby mogli skutecznie przeprowadzać autokontrolę na każdym etapie procesu produkcyjnego. Stosujemy nowoczesne urządzenia kontrolne jak również poddajemy je regularnym weryfikacjom. Ponadto stosujemy gabaryty kontrolne opracowane specjalnie dla konkretnych produktów, dzięki czemu możemy sprawnie i efektywnie zapewnić kształt czy na przykład położenie i rozstaw otworów.
Zgodnie z wymogami klientów przygotowujemy dokumentację jakościową jak również dokonujemy znakowania produktów.
Dzięki zaawansowanemu programowi komputerowemu, jesteśmy w stanie przypisać każdemu wyrobowi numer wytopu surowca, z którego powstał. Dzięki temu zapewniona jest całkowita identyfikowalność produktów.

Celem ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych w firmie wprowadzono metodę zarządzania niezgodnościami DONTOTSU. Metoda zaczerpnięta wprost z TPS (Toyota Production System).

Posiadane przez nas ramię pomiarowe pozwala na inspekcję konstrukcji o skomplikowanych kształtach z zachowaniem dokładności rzędu 0,01mm

Przestrzegamy następujących norm:

MATERIAŁ
PE-EN 10204
PN-EN 10025
PN-EN 10029
PN-EN 10058
PN-EN 10210
PN-EN 10219
PN-EN 10163.
Test US według normy PN-EN 10160

DZIAŁ LASERA
PN-EN 22768.

DZIAŁ WYPALANIA GAZOWEGO I PLAZMOWEGO
EN 86051, PN-EN ISO 9013.

DZIAŁ SPAWANIA
PN-EN ISO 5817
PN-EN 3834
PN-EN 15085

DZIAŁ MALOWANIA
PN-EN ISO 4624