Historia

Grupa SteelCAME jest jedynym właścicielem firmy
2020
Wejście do Grupy SteelCAME
2017
Uruchomienie hali obróbki konstrukcji spawanych 2010
Uruchomienie procesu wypalania laserowego 2008
Przeprowadzka firmy do nowej siedziby w Wysokiej 2008
Wejście do grupy ArcelorMittal 2006
Utworzenie Działu Obróbki Mechanicznej i Gięcia 2005
Utworzenie Działu Spawania i Malowania 2004
Wynajęcie dwóchkolejnych hal w Porębie 2004
Rozpoczęcie produkcji – wypalanie plazmowe i tlenowe 2003
Wynajem hali produkcyjnej w Porębie 2003
Utworzenie firmy Stalobrex sp. z o.o. 2003