Oferty pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
Stalobrex Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24, 42-450 Wysoka lub na adres email: rekrutacja@stalobrex.pl

Administratorem Danych Osobowych jest  Stalobrex Sp. z o.o. z siedzibą w Wysoka (kontakt: ul. Paderewskiego 24, Wysoka, 42-450 Łazy.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Roland Mrówka – e-mail: roland.mrowka@multiprawnik.pl telefon: (48) 453 072 389 .

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Stalobrex Sp. z o.o. z siedzibą w Wysoka na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Stalobrex Sp. z o.o. z siedzibą w Wysoka na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

KONTROLER JAKOŚCI

niezbędne kwalifikacje: Wykształcenie minimum średnie techniczne, Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, Ważne certyfikaty badań nieniszczących:  VT, MT (PT) Doświadczenie w pomiarach części, Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, Umiejętność...

czytaj dalej

Operator maszyn (także do przyuczenia)

Niezbędne kwalifikacje / uprawnienia: Ø  Umiejętność szybkiego uczenia się. Ø  Chęć przyuczenia i rozwijania się w branży produkcyjnej. Ø  Dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.   Mile widziane: Ø  Uprawnienia na suwnicę z poziomu 0 lub wózek...

czytaj dalej

Operator CNC

niezbędne kwalifikacje / uprawnienia: Umiejętność obsługi obrabiarek CNC do obróbki części i konstrukcji stalowych. Umiejętność czytania rysunku technicznego. Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, zdolności manualne, uprawnienia n asuwnice z poziomu 0....

czytaj dalej