Oferty pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
Stalobrex Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24, 42-450 Wysoka lub na adres email: rekrutacja@stalobrex.pl

Administratorem Danych Osobowych jest  Stalobrex Sp. z o.o. z siedzibą w Wysoka (kontakt: ul. Paderewskiego 24, Wysoka, 42-450 Łazy.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: email: kozlowska@adwokat-kielce.com).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Stalobrex Sp. z o.o. z siedzibą w Wysoka na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Stalobrex Sp. z o.o. z siedzibą w Wysoka na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Spawacz Konstrukcji stalowych

Wymagania: min 2 doświadczenie na stanowisku spawacza konstrukcji stalowych praktyczna znajomość rysunku technicznego cerytfikat spawalniczy MIG MAG doświadczenie w spawaniu metodą MIG MAG uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu "0" samodzielność w wykonywaniu...

czytaj dalej

Technik utrzymania Ruchu – Mechanik – Elektryk

Główne zdania: Utrzymanie maszyn w produkcji ciągłej – praca w systemie trzyzmianowym. Usuwanie bieżących awarii maszyn. Planowanie i wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych. Montaż i demontaż w urządzeniach technicznych zespołów...

czytaj dalej